Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
eloge
[ei'lɔ:dʒ]
|
danh từ
lời ca ngợi, lời khen ngợi