Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ecru
[e'kru:]
|
tính từ
mộc (vải chưa chuội)
danh từ
màu mộc (nói về vải chưa chuội)