Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dong
[dɔη]
|
ngoại động từ
(từ Úc) nện; phang
danh từ
đồng ( Việt Nam)