Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
don quixote
[dɔn 'kwiksət]
|
danh từ
người ôm ấp nhiều hoài bão hão huyền