Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
diễn tả
[diễn tả]
|
to describle; to depict; to portray
Từ điển Việt - Việt
diễn tả
|
động từ
dùng ngôn ngữ, cử chỉ nói lên tình cảm của minh
giọng đọc diễn tả xuất sắc tâm tư con người