Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
deuterated crystal
|
Kỹ thuật
tinh thể có nước nặng
Toán học
tinh thể có nước nặng
Vật lý
tinh thể có nước nặng