Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
deuteranopia
['dju:tərənoupiə]
|
danh từ
(y học) tật mù màu lục
Chuyên ngành Anh - Việt
deuteranopia
['dju:tərənoupiə]
|
Kỹ thuật
tật mù màu lục
Sinh học
mù màu lục
Toán học
tật mù màu lục
Vật lý
tật mù màu lục