Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
deuteragonist
[,dju:tə'rægənist]
|
danh từ
diễn viên đóng vai chính thứ hai