Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
dạ lá sách
|
danh từ
dạ dày có nhiều vách ngăn như giấy trong quyển sách của động vật nhai lại
nghẽn dạ lá sách