Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
coulee
['ku:li]
|
lớp dung nham dày
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) khe sâu