Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
con nợ
[con nợ]
|
debtor
To give a creditor seven days' grace
Chuyên ngành Việt - Anh
con nợ
[con nợ]
|
Kinh tế
obligor
Từ điển Việt - Việt
con nợ
|
danh từ
người vay nợ; người mắc nợ
gia hạn cho con nợ thêm vài ngày