Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
computing
[kəm'pju:tiη]
|
danh từ
(tin học) sự sử dụng máy tính; tin học
Chuyên ngành Anh - Việt
computing
[kəm'pju:tiη]
|
Kỹ thuật
sự tính toán
Tin học
điện toán
Toán học
tính, tính toán
Vật lý
tính, tính toán
Xây dựng, Kiến trúc
sự tính toán