Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
chui nhủi
|
động từ
trốn tránh nơi xó xỉnh
sống chui nhủi nơi xứ người