Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
chile pine
['t∫ili, pain]
|
danh từ
(thực vật) cây bách tán lá hợp