Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
chilblain
['t∫ilblein]
|
danh từ
cước (ở chân tay, vì bị rét)