Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
chamfered edge lap weld
|
Kỹ thuật
mối hàn chồng có vát mép (một tấm)
Xây dựng, Kiến trúc
mối hàn chồng có vát mép (một tấm)