Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chửi rủa
[chửi rủa]
|
Từ điển Việt - Việt
chửi rủa
|
động từ
chửi bằng lời nguyền rủa
bỏ ngoài tai những lời chửi rủa