Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
chỉ việc
[chỉ việc]
|
just
To contact us, simply/just dial the number 8423333
We just have to sit tight and wait for things to get better