Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
chết là hết nợ
[chết là hết nợ]
|
tục ngữ
death pays all debts; death quits all scores; death puts an end to everything