Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
chết không kịp ngáp
|
chết ngay lập tức (hàm ý khinh)
khuyên không nghe, có ngày chết không kịp ngáp con ạ!