Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chất dẻo
[chất dẻo]
|
plastic
Chuyên ngành Việt - Anh
chất dẻo
[chất dẻo]
|
Hoá học
plastic
Kỹ thuật
plastic
Vật lý
plastic substance
Xây dựng, Kiến trúc
plastic substance
Từ điển Việt - Việt
chất dẻo
|
danh từ
vật liệu có thể đổ khuôn tạo hình dưới tác dụng của nhiệt độ nóng và áp suất cao
kỹ nghệ chất dẻo