Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cối xay
[cối xay]
|
mill; grinder
Chuyên ngành Việt - Anh
cối xay
[cối xay]
|
Sinh học
mill
Từ điển Việt - Việt
cối xay
|
danh từ
gồm hai thớt tròn, thớt dưới cố định, thớt trên quay quanh một trục
cối xay bột
cây cùng họ với bông, quả có hình chiếc cối xay, lá có lông dùng làm thuốc