Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cúm
[cúm]
|
influenza; grippe; flu
Flu bug; influenza virus
Flu vaccine
To catch/get/have (the) flu
Từ điển Việt - Việt
cúm
|
danh từ
bệnh dễ lây thành dịch, do một loại vi-rút gây sốt, viêm mũi,họng,...
dịch cúm