Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
bellmouth spillway
|
Kỹ thuật
đập tràn tháp miệng loa
Xây dựng, Kiến trúc
đập tràn tháp miệng loa