Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
bellmouth overflow
|
Kỹ thuật
cửa xả hình loa (công trình xả lũ hồ chứa kiểu tháp có miệng vào hình loa)
Xây dựng, Kiến trúc
cửa xả hình loa (công trình xả lũ hồ chứa kiểu tháp có miệng vào hình loa)