Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
batboy
|

batboy

batboy (bătʹboi) noun

Baseball.

A boy who is employed by a baseball team to look after its equipment, especially the bats.