Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bashfully
['bæ∫fuli]
|
phó từ
rụt rè, e thẹn
cô ta e thẹn nhìn người yêu