Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bashful
['bæ∫ful]
|
tính từ
rụt rè, bẽn lẽn, e lệ