Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
barrel drain
|
Kỹ thuật
ống tiêu; kết cấu tiêu nước kiểu ống
Xây dựng, Kiến trúc
ống tiêu; kết cấu tiêu nước kiểu ống