Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
barrel crossing machine
|
Hoá học
máy khắc rãnh, máy khía rãnh
Kỹ thuật
máy khắc rãnh, máy khía rãnh
Sinh học
máy khắc rãnh, máy khía rãnh