Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
barrel conveyor
|
Hoá học
băng tải thùng
Kỹ thuật
băng tải thùng
Sinh học
băng tải thùng