Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
barrel controller
|
Kỹ thuật
bộ điều khiển kiểu tang; tang điều khiển
Xây dựng, Kiến trúc
bộ điều khiển kiểu tang; tang điều khiển