Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ban giám khảo
[ban giám khảo]
|
jury; board of examiners
Who will the members of the jury be?; Who will make up the jury?
Chuyên ngành Việt - Anh
ban giám khảo
[ban giám khảo]
|
Hoá học
board of examiners