Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bệnh nhân
[bệnh nhân]
|
Từ điển Việt - Việt
bệnh nhân
|
danh từ
người ốm trong quan hệ với thầy thuốc và bệnh viện
cô điều dưỡng thay băng cho bệnh nhân