Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bắt khoan bắt nhặt
[bắt khoan bắt nhặt]
|
find fault with; overcritical
Từ điển Việt - Việt
bắt khoan bắt nhặt
|
tìm mọi cách bắt bẻ từng li từng tí