Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bắt được
[bắt được]
|
to seize; to catch
He caught three fish
Từ điển Việt - Việt
bắt được
|
động từ
nhặt được vật đánh rơi
bắt được chiếc mũ
tóm được kẻ gian
công an bắt được nhóm buôn lậu