Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bảo mật
[bảo mật]
|
security
Security level
Security measures
Chuyên ngành Việt - Anh
bảo mật
[bảo mật]
|
Kỹ thuật
security, preserve secrecy
Toán học
security, preserve secrecy
Từ điển Việt - Việt
bảo mật
|
động từ
không tiết lộ bí mật
các phương pháp bảo mật thông tin