Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bóng đá
[bóng đá]
|
football; soccer
Football-mad folk
Football is a religion with some people; Some people make a religion out of football
European Football Championship
Soccer is recognized as the world's most popular sport
Từ điển Việt - Việt
bóng đá
|
danh từ
môn thể thao dùng chân hoặc đầu đưa bóng lọt vào khung thành đối phương
giải vô địch bóng đá thế giới; bóng đá là môn thể thao vua