Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
bán tự vi sư
|
nói quá lên tình nghĩa giữa thầy dạy và học trò