Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bán tự trị
[bán tự trị]
|
semi-autonomous
Từ điển Việt - Việt
bán tự trị
|
tính từ
chỉ được một phần quyền hạn, không độc lập hoàn toàn
nước cộng hoà bán tự trị