Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bán tự động
[bán tự động]
|
semiautomatic
Garand, or M 1, is a semiautomatic rifle
Chuyên ngành Việt - Anh
bán tự động
[bán tự động]
|
Tin học
semi-automatic
Vật lý
semiautomatic
Xây dựng, Kiến trúc
semiautomatic
Từ điển Việt - Việt
bán tự động
|
tính từ
không hoàn toàn tự động
máy phun nước bán tự động