Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
bác sĩ phẫu thuật
[bác sĩ phẫu thuật]
|
surgeon; woman surgeon