Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bàn thờ
[bàn thờ]
|
altar
Ancestral altar
Fatherland altar
Từ điển Việt - Việt
bàn thờ
|
danh từ
bàn có bày đèn, hương, hoa...để cúng
bàn thờ tổ tiên, ông bà