Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bài hát
[bài hát]
|
song
Song-book
Collection of folk-songs
To compose/write/sing a song
Từ điển Việt - Việt
bài hát
|
danh từ
bài có vần có điệu để người ta hát
bài hát được nhiều người yêu thích