Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
au
[au]
|
bright and cheerful
Từ điển Việt - Việt
au
|
tính từ
màu đỏ tươi ửng lên
đôi má em bé đỏ au
Từ điển Anh - Anh
au
|

au

au abbreviation

Author.