Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
arc adjuster
|
Kỹ thuật
bộ phận điều chỉnh hồ quang
Xây dựng, Kiến trúc
bộ phận điều chỉnh hồ quang