Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
antiheroine
[,ænti'hiərouin]
|
danh từ
nữ nhân vật phản diện