Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
anh hùng dân tộc
[anh hùng dân tộc]
|
national hero
On this day 209 years ago, the national hero Quang Trung defeated Qing invaders and liberated Thang Long (present-day Hanoi)