Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
a-vô-ca
[a-vô-ca]
|
(từ gốc tiếng Pháp là Avocat) lawyer; barrister; advocate