Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
trân châu
[trân châu]
|
pearl
Pearl oyster
Early on the morning of December 7, 1941, Japanese submarines and planes surprised the US Pacific fleet at Pearl Harbor
Từ điển Việt - Việt
trân châu
|
danh từ
ngọc trai quý
bột sắn viên tròn, khi nấu chín trong suốt như hạt ngọc